خودکارانقلابی / حجت صدیق نژاد بیرجندی مسک

خودکارانقلابی / حجت صدیق نژاد بیرجندی مسک
آنها که بیشتر می شناسندم می دانند که "اهل" سیاست نیستم! ولی به آن مبتلا هستم. معتقدم سیاست "اهل" خودش را دارد و ما اهلیت آنرا نداریم. سیاست عین زندگی امروز ماست. با تخیل و انتزاع هم کنار نمی رود... مگر خدایی ما را نجات دهد!

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «یادداشت ها» ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نگهان نوری از شرق تابید

خون خورشید آتش در شفق زد

مردی از شرق برخاست

آسمان را ورق زد

و  خورشید طلوع کرد.

 

       طلوع کرد تا مایه ی خیر و برکت شود ، منبعی از نور و آرامش . انها که

حجت بیرجندی