خودکارانقلابی / حجت صدیق نژاد بیرجندی مسک

خودکارانقلابی / حجت صدیق نژاد بیرجندی مسک
آنها که بیشتر می شناسندم می دانند که "اهل" سیاست نیستم! ولی به آن مبتلا هستم. معتقدم سیاست "اهل" خودش را دارد و ما اهلیت آنرا نداریم. سیاست عین زندگی امروز ماست. با تخیل و انتزاع هم کنار نمی رود... مگر خدایی ما را نجات دهد!

۱ مطلب با موضوع «مقالات» ثبت شده است


نام اثر باب الفاعل
نام جشنواره علامه حلی حوزه علمیه تهران
رتبه رتبه برتر


چکیده اثر:
رساله الحاضر هو مبحث الفاعل من کتاب النهجه المرضیه (سیوطی) یطرح باسلوب دراسی جدید بصوره مختصره و بعباره سهله للمتعلم فی مستوی کتاب النهجه مع ذکر العناوین و التعلیق فی کل مسئله جدیره للبحث فی باب الفاعل نحو تعریف الفاعل، اعرابه ، موضعه، حذف الفاعل و ... و حتی الرسم البیانی لذالک و یطرح عناوین بشکل جید موضعه فی مجموع المطالب و من ممیزات اخری لهذ االمکتوب جهد اخذ الامثال من آیات القران الکریم و تطبیق مطالبه علیها.
حجت بیرجندی