"حجت صدیق نژاد" از جوانان فعال منتخب تشکل های دانش آموزی کشور، گفت: باید به جوانان در امور مختلف اعتماد کرد و مسوولیت ها را با توجه به توانایی هایشان به آنها سپرد.

سپردن امور به جوانان و تعامل منطقی با آنها همانگونه که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند موجب پیشرفت کشور خواهد شد.
صدیق نژاد با یادآوری اینکه مردم از واگذاری امور به جوانان و حتی دانش آموزانی که مسوولیت پذیر هستند، استقبال می کنند، ادامه داد: فضای جامعه و نوع رفتار مردم در ایجاد فعالیت برای جوانان بسیار مفید است.
به عقیده این منتخب اتحادیه دانش آموزی استان خراسان جنوبی، اهتمام وزارت آموزش و پرورش به تقویت ابعاد پرورشی دانش آموزان در مدارس می تواند زمینه ای برای تربیت جوانان موفق مطابق با الگوهای ارزشی در جامعه باشد.
عضو کمیسیون هلال احمر دانش آموزی، گفت: ایجاد زمینه عضویت و فعالیت دانش آموزان و جوانان در تشکل های اجتماعی می تواند در شکل گیری فعالیت این قشر در جامعه موثر باشد.

منبع : خبرگزاری ایرنا

http://socialscience-dept.talif.sch.ir/index.php?cmodule=news&mode=view&news_id=118